Ordförande

John Bergström

 Telnr: 070-250 32 82

STYRELSEN

Kassör

Ann-Margrete Berqvist Nilsson

Telnr: 070-635 33 16

Övriga ledamöter

Sekreterare 

Thomas Eriksson

Telnr:076-844 91 93

Torbjörn Schönning  (Vice ordförande)

Telnr: 070-668 36 88


   Olle Johansson  

 Telnr: 070-669 07 88

 

 Bengt-Åke Nilsson

 Telnr: 070-331 30 75

 

Seija Arnström

Telnr: 073-040 15 74


Bitillsyningsman

Hudiksvalls kommun

Bengt-Åke Nilsson

Telnr:070-331 30 75


Vice Bitillsyningskvinna

Gävleborgs län

Eva B. Nilsson

Telnr: 073-093 31 93