ARKIV

2010

Sommarens nybörjarkurs.

I år har undertecknad haft en biodlarcirkel i Studieförbundet Vuxenskolans regi, Det är ett litet privilegium att få hålla denna cirkel och lära upp nya biodlare.

Övertog den här ledar rollen efter Evert Markusson för tre år sedan. Gick i hans cirkel åren 2002-2003. Har försökt gå litet grand i Everts fotspår och t.ex var hans tes att för att "vingarna ska bära" så bör man gå cirkeln i två år. Detta innebär att det blir både "ett-åringar" och "två-åringar" i cirkeln vilket innebär en mycket bra dynamik.

Årets cirkel startade vi den 15:e april och hade avslutning nu den 26:e september. Det har varit tio deltagare som varit med varav tre "två-åringar".

Upplägget på den här cirkeln är att det skall vara mycket praktiska övningar och en del teori. Det finns inget krav från undertecknad att deltagarna i cirkeln ska skaffa bin och bikupor under året och inte heller hur få eller hur många. I årets cirkel är det tre som inte har skaffat sig egna bin och bikupor.

Det är också mycket roligt att det deltar många kvinnor. Fyra st av tio är mycket bra. Vi har som vi brukar åkt runt till varandra, till de som har bin och till de som skaffat bin. En liten detalj som vi stött på både i år och förra året är nya bigårdars placering. Som ni säkert läst i Bitidningen så är det viktigt med bigården placering. Förra året hade vi en deltagare som hade ett förslag som avvisades från undertecknad pga att det fanns ett antal myrstackar nära och runt om platsen. I år var det en annan som hade förslag att placera bigården under en kraftledning, vilket också underkändes......

En annan detalj som deltagare valt lite olika är ramformatet. Somliga har valt traditionellt Svea och LN. Dock så har några satsat på Langstroth vilket är ett lite modernare format.

Somliga har som sagt väntat med att skaffa bin. Några har skaffat mellan två och fyra och så har vi en som ligger på ca. trettio. Kortet som medföljer denna lilla berättelse är från avslutningen som vi hade i Långsjön hos Jan och Berit.

John Bergström

Personerna på kortet är Berit, Monica, Olle och Jan.

Försommarmöte 2010.

Hudiksvallsortens försommarmöte ägde rum lördagen den 29:e maj hemma hos Bengt Nyrèn i Näsviken. Ett tiotal medlemmar slöt upp och vi tittade på Bengts bigård. Under tiden några lätta regnskurar passerade, tog vi skydd på verandan där Bengt berättade om sin drottning-odling och den utrustning han använder.


   

Efter en fikapaus med hembakat gott bröd, gjorde vi en varroakontroll. Alla besökare hade i förväg uppmanats att ta med en lupp. Nedfallsproverna från Bengts egna kupor visade inga kvalster, men han hade med sig några prover från Gävle så vi kunde se hur de ser ut.

Vi har under förra året haft flera träffar om varroa och hur vi ska bekämpa dem, så vi anser nog att vi nu står väl rustade inför den väntade invasionen när den kommer?

Den 27 april besökte vi Sofia och MatsErik på Örtblomman för att lära oss mer om hur man kokar salva. (Fler bilder i bildgalleriet)

Vi var 6 förväntansfulla deltagare som mötte upp vid den gamla skolan i Hålsänge där Sofia och MatsErik välkomnade oss.

Förutom själva hantverket där vi fick handgripliga tips och ideéer så lärde Sofia oss lite om örter i vår närhet samt hur man kan utvinna nyttigheterna från dem.

En sprits är väldigt bra när man ska fylla burkarna.

Sofia hade sammanställt kursen i ett kompendium som vi tillsammans med ett par burkar salva fick med oss hem efter kvällen. Vi tackar Sofia och MatsErik för en jättetrevlig kväll och gott fika!

Den 23 mars besökte bisjukdomskonsulent Preben Kristansen Hudiksvalls biodlarförening för att prata om varroa.

Mötet var välbesökt och det blev fullt i stugan på Sanna och åhörarna kom både från Nordanstig, Trönö, Järvsö och Hudiksvall.

Det är viktigt att vi kollar nedfall så vi upptäcker varroan i ett tidigt stadium. Bengt Nyrén visade en omgjord nätbotten med varroainlägg. Det är en enkel, praktisk och billig konstruktion att bygga själv.