Ordförande

John Bergström

 Telnr: 070-2503282

STYRELSEN

Kassör

   Ann-Margrete Berqvist Nilsson

   Telnr: 070-635 33 16

Sekreterare 

   Olle Johansson  

Telnr: 070-669 07 88

Övriga ledamöter

Suppleanter

Jonas Panes

Tel.0706553741

 

Gerd Holmboe

 

Torbjörn Schönning (Vice ordförande)

Telnr: 070-668 36 88

 

 

 Bengt-Åke Nilsson

 Telnr: 070-331 30 75

 

Bitillsyningsman

Senast uppdaterad 2016-05-06 10:23

 

   

Hans Lindmark

 

Telnr:070-3591390

E-Post:

Totalt antal besök sedan 2009-05-10